Училищен екип

Росен Райков Милачков

Росен Райков Милачков, Директор

Директор на СУУУС "Свети Иван Рилски"

Директор на СУУУС "Свети Иван Рилски" - гр. Търговище

Полина Христова Тодорова

Полина Христова Тодорова, Заместник директор

Заместник директор по учебната дейност.

Заместник директор по учебната дейност.

Тодорка Димова Иванова

Тодорка Димова Иванова, Психолог

Работи с учениците и техните родители, Сурдопедагог

Училищен психолог

Пенка Петрова Пенчева, Начален учител

Начален учител, Сурдопедагог

Старши учител - начален етап

Недрет Сеидова Кабдалиева, Начален учител

Начален учител, с квалификация олигофренология, Сурдопедагог

Старши учител - начален етап

Диана Иванова Минева

Диана Иванова Минева, Главен учител по Български език и литература

Учител по Български език и литература, Сурдопедагог

Главен учител по Български език и литература

Руска Величкова Якимова, Старши учител по Български език и литература

Учител по Български език и литература, Руски език, Рисуване

Старши учител по Български език и литература

Антония Рачева Колева, Старши учител по Английски език

Учител по Английски език, Хранителна промишленост и туризъм, Сурдопедагог

Старши учител по Английски език

Йонка Руменова Генова, Старши учител по математика

Учител по математика, Информатика и Информационни технологии, Сурдопедагог

Старши учител по математика

Юлия Христова Илиева, Старши учител по география и икономика

Учител по история и цивилизация, География и икономика, Сурдопедагог

Старши учител по география и икономика

  • Copyright © 2016 - 2020 СУУУС "Свети Иван Рилски", гр. Търговище.