Рехабилитация

11/11/2016

За рехабилитацията на слуха и говора се провеждат ежедневни индивидуални и групови занятия с всички ученици в специализирани кабинети.
Извършва се ранна рехабилитация на кохлеарно имплантирани деца с увреден слух.

Copyright © 2016 - 2020 СУУУС "Свети Иван Рилски", гр. Търговище.