Преподаватели

Пенка Петрова Пенчева, Начален учител

Начален учител, Сурдопедагог

Старши учител - начален етап

Недрет Сеидова Кабдалиева, Начален учител

Начален учител, с квалификация олигофренология, Сурдопедагог

Старши учител - начален етап

Диана Иванова Минева

Диана Иванова Минева, Главен учител по Български език и литература

Учител по Български език и литература, Сурдопедагог

Главен учител по Български език и литература

Руска Величкова Якимова, Старши учител по Български език и литература

Учител по Български език и литература, Руски език, Рисуване

Старши учител по Български език и литература

Антония Рачева Колева, Старши учител по Английски език

Учител по Английски език, Хранителна промишленост и туризъм, Сурдопедагог

Старши учител по Английски език

Йонка Руменова Генова, Старши учител по математика

Учител по математика, Информатика и Информационни технологии, Сурдопедагог

Старши учител по математика

Юлия Христова Илиева, Старши учител по география и икономика

Учител по история и цивилизация, География и икономика, Сурдопедагог

Старши учител по география и икономика

Галяна Димитрова Георгиева, Старши учител по биология и здравно образование

Учител по биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда, Изобразително изкуство

Старши учител по биология и здравно образование

Стойчо Димитров Стойков, Старши учител по физическо възпитание и спорт

Учител по физическо възпитание и спорт, Сурдопедагог

Старши учител по физическо възпитание и спорт

Иван Цветанов Иванов, Учител по практика на професията и специалността

Учител по теория и практиката на професията и специалността в Проф. направление - Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

Учител по практика на професията и специалността

Copyright © 2016 - 2020 СУУУС "Свети Иван Рилски", гр. Търговище.