12 клас

23/02/2017

Професионална паралелка. Специалност Производство на облекло от текстил - 2 СПК, професия Оператор в производството на облекло, Професионално направление Производствени технологии - текстил, облекло, обувки и кожи...Прочети още

11 клас

23/02/2017

Професионална паралелка. Специалност Производство на кулинарни изделия и напитки - 2 СПК, професия Готвач, професионално направление Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг...Прочети още

10 клас

23/02/2017

Професионална паралелка. Специалност Производство на кулинарни изделия и напитки - 2 СПК, професия Готвач, професионално направление Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг...Прочети още

8 клас

23/02/2017

Непрофилирана паралелка...Прочети още

7 клас

23/02/2017

Общообразователна паралелка...Прочети още

Общообразователна паралелка...Прочети още

Общообразователна паралелка...Прочети още

Общообразователна паралелка...Прочети още

Copyright © 2016 - 2020 СУУУС "Свети Иван Рилски", гр. Търговище.