Обучение през месец януари 2021г.

03/01/2021

На вниманието на учиниците и родителите на СУУУС "Свети Иван Рилски":
І-ІV клас- от 04.01.2021г. ще учат присъствено в училище;
V-ХІІ клас ще са в ОРЕС /учат от дома/ докато не получим информация за промяна на обстоятелствата.

Copyright © 2016 - 2021 СУУУС "Свети Иван Рилски", гр. Търговище.