Награда за Специално училище за ученици с увреден слух "Свети Иван Рилски"

06/07/2020

Началника на РУО гр. Търговище - госпожа Елка Станчева връчи на господин Милачков - директор на СУУУС "Свети Иван Рилски" грамота за създадена добра организация и успешно проведено дистанционно обучение през учебната 2019/2020 година.

Copyright © 2016 - 2020 СУУУС "Свети Иван Рилски", гр. Търговище.