ГОРСКА АКАДЕМИЯ в СУУУС „Свети Иван Рилски”-гр. Търговище

17/04/2019

ГОРСКА АКАДЕМИЯ
в СУУУС „Свети Иван Рилски”-гр. Търговище

На 16.04.2019г. ТП „Държавно горско стопанство” съвместно със СУУУС „Свети Иван Рилски”-гр. Търговище проведе горска академия с учениците с увреден слух.
Директорът на териториалното поделение г-жа Стела Атанасова насочи вниманието на учениците към грижата за българската гора. Прожектираните образователни документални филми разказаха за екосистемните ползи на гората, за биологично разнообразие в нея и за дейности, които се провеждат при стопанисване и опазване на горите в България.
Учениците участваха в ролеви игри с различни идеи. Едната от тях беше насочена към опазване на планетата Земя от замърсяване. С другата образователна ролева игра нашите възпитаници познаваха чрез пантомима животински представители в българската гора и с третата сравняваха различни растителни видове.
Емоцията, активността и знанията им по време на игрите създаде атмосфера на удовлетворение от проведената горска академия и обогати знанията на учениците за значението на гората, като извор на живот.

Полина Тодорова
ЗДУД

Copyright © 2016 - 2020 СУУУС "Свети Иван Рилски", гр. Търговище.