3 Декември

03/12/2020

Скъпи ученици и родители! Уважаеми колеги! През 1992 г. Генералната асамблея на ООН обявява 3 декември -Международен ден за солидарност с проблемите на хората с увреждания. Ден на несломимия човешки дух да твори, да успява и да гради. Отправените послания на този ден всяко на своя оригинален език са да бъдем „ЗАЕДНО…”. ЗАЕДНО в добрите и лошите дни, ЗАЕДНО в труда, куража и екипността. Ръка за ръка да преодолеем предизвикателствата на съвремието ни и да създадем свят на толерантност, разбирателство и уважение.
С уважение, директор Тодорова СУУУС „Свети Иван Рилски”

Copyright © 2016 - 2021 СУУУС "Свети Иван Рилски", гр. Търговище.