16 ноември – Международен ден на толерантността

18/11/2019

16 ноември – Международен ден на толерантността
в СУУУС „Свети Иван Рилски“ – гр. Търговище

Световният ден на толерантността е учреден от ООН през 1996 г. Тази ценност на нашето общество е заложена в Хартата на човешките права. Но отвъд големите думи и събития, отвъд гръмките речи, толерантността е личен човешки акт. Тя зависи от всеки от нас.
Предразсъдъците, непредизвиканата агресия, безпричинната омраза – това е бичът на нашето време. Срещу тях се изправя толерантността.
А толерантност означава:
- отричане на дискриминацията;
- да бъдеш приеман за равен човек и да приемаш другите хора така;
- да уважаваш традициите и празниците – своите и чуждите, защото те са еднакво важни;
- да направиш място на другия, а оттам – зависи от него;
- да оставиш на другите същото право, което изискваш за себе си, без да потъпкваш своето за да се харесаш на другите.
За поредна година учениците от Специално училище за ученици с увреден слух „Свети Иван Рилски“ – гр. Търговище отбелязаха този ден. За пореден път си припомниха значението на този ден и значението на толерантността за спокойно и мирно общество.
С помощта на весели сюжетни ролеви игри, организирани и проведени от госпожа Тодорка Димова - училищен психолог, децата си припомниха значението на този ден: „Стъпка по стъпка към толерантността“, „Между ДА и НЕ“, „Най-важните неща в живота“, „Моментна снимка на класа“.
С веселие и смях, с приложение на наученото, със себеизява и работа в екип, учениците приеха, че толерантността е верния път – тя съзижда и подкрепя, тя създава свят за всички, свят без омраза.
Руска Якимова - рехабилитатор на слуха и говора


Copyright © 2016 - 2020 СУУУС "Свети Иван Рилски", гр. Търговище.